Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)

16 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις της αριθμ. 375 /Α.Π.: 39167/ 2-6-2022 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την 20η Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 20-6-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13915/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κατατεθείσα αίτηση του κ. Άρη Τάτση του Ιωάννη δικηγόρου κατοίκου Άρτας.

ΤΑΚΤΙΚΑ

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης
1. Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα
2. 2η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2022 (αριθμ. 2/2022 Αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
3. Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του Δήμου Αρταίων
4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2021
5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2022
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκχώρηση, του αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης της αφής κανδηλιών ελαίου και της περιποίησης των ταφικών μνημείων στο «παλιό» (επί της οδού Αναπαύσεως) και στο «νέο» (στην περιοχή του οικισμού των Αγίων Αναργύρων) Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Άρτας του Δήμου Αρταίων
7. Άνοιγμα νέου Τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς και τα άτομα που θα τον κινούν με τις υπογραφές τους
8. Έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων, κυριότητας Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Κοτσαρίνης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
9. Εκλογή υδρονομέων

Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών
10. Παραχώρηση της Αθλητικής Εγκατάστασης «Γήπεδο Αντισφαίρισης Άρτας» ως έδρα αγώνων και προπονήσεων στον ΟΜΙΛΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΡΤΑΣ για το έτος 2022

Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας
11. Γνωμοδότηση για έγκριση εσόδων εξόδων σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της AVIFARM IKE στην θέση «Μάρλες» ΤΚ Ράχης Δήμου Αρταίων
12. Τοποθέτηση επίγειου υποσταθμού σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου στην οδό Αμβρακίας αριθμ. 16/2022 απόφαση ΕΠΖ
13. Μονοδρόμηση και δημιουργία Ζώνης Ήπιας Κυκλοφορίας Δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Καμπής αριθμ. 15/2022 απόφαση ΕΠΖ
14. Σχετικά με διέλευση Λεωφορείων στο κέντρο της πόλης της Άρτας αριθμ. 17/2022 απόφαση ΕΠΖ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας