Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

15 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία τηρουμένων των υγειονομικών  μέτρων και τις οδηγίες του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την  19η  Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 19-9-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21335/
2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης

Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

  1. Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων και παρεμβάσεων κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου της Ιονίας Οδού Τμήμα S3, Χ.Θ.145+600 – Χ.Θ. 179+200 Ρέματα Αμμοτόπου, Κλεισούρας και Τάφρος Τέροβου
  2. 4η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022

Εισηγητής : κ. Διοικητής Νοσοκομείου Άρτας Ντάκουλας

  1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Εισηγητής: Α) κ. Ευαγγέλου Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Β) Εισηγητής κ.  Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

  1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Μουσικό Σχολείο Άρτας

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κων/νος Τράμπας