Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ)

24 Μαρτίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το ν. 4830/2021 τις διατάξεις της παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθμ. 3022/11-2-2022 αίτηση 13 δημοτικών συμβούλων και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 28η Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 28-3-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6450/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

1. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής έτους 2022 σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού του Δήμου Αρταίων και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών
2. Άνοιγμα νέου καταθετικού τραπεζικού λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και ορισμός προσώπων που θα τον κινούν με τις υπογραφές τους
3. Λήψη απόφασης για παράταση μισθώσεων
4. Μακροχρόνια εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

5. Τροποποίηση της αρ. 110/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία τροποποιήθηκε η αρ. 44/2021 απόφασή του, αναφορικά με την Καθιέρωση κατ΄ εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και 24ωρης λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων ΠΕ Άρτας, για τα έτη 2021-2022, ως προς τις θέσεις που αφορούν το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
6. Ορισμός ημερομηνίας για το Δημοτικό Μνημόσυνο του Δήμου Αρταίων για το έτος 2022

Εισηγητής κ. Ευαγγέλου Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

7. Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Δήμου Αρταίων
8. Τροποποίηση της αριθμ.196/2021 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου ως προς τον αναπληρωτή συντονιστή των δράσεων του ΕΔΔΥΠΠΥ για το Δήμο Αρταίων
9. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της κατάστασης δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
10. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της κατάστασης δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

11. Διατήρηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Κομμένου και Σπ Σπύρου
12. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος
Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

13. Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Β. Πύρρου 64
14. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας κ. Σταυροπούλου Φωτεινής και μισθώνει η Δημ. Παπατσίμπας και ΥΙΟΣ Ο.Ε. στην θέση «ΙΜΑΡΕΤ» Ελεούσας Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας
15. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΤΖΟΥΚΑΣ ΜΙΚΕ στην θέση «Μεσαριά» Χανόπουλου στην Δ.Κ. Γριμπόβου Δ.Ε. Βλαχέρνας Δήμου Αρταίων
16. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του κ. Κοντοδήμα Αθανάσιο στην θέση «Λειβάδι» ΤΚ Γραμμενίτσας ΔΕ Βλαχερνών Δήμου Αρταίων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας