Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

10 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και τις οδηγίες του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την  14η  Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 14-11-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25812/
2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  • Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

ΤΑΚΤΙΚΑ

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης

  1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (αριθμ. 8/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων)
  2. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας (αριθμ. 118/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΑ)

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση μίας (1) αίθουσας του 1ου ορόφου του Κοινοτικού Γραφείου της Κοινότητας Βλαχέρνας εμβαδού 16,00 τ.μ. για τη στέγαση συνεταιριστικής οργάνωσης με σκοπό την ικανοποίηση των διοικητικών αναγκών της

Εισηγητής: κ. Μπουκουβάλας Γεώργιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου

  1. Γνωμοδότηση για τα ετήσια προγράμματα έργων και εργασιών Ανάπτυξης της Δασοπονίας, ΕΕΔΠ Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας έτους 2023

Αιτούντες  Αρ.πρωτ. 25514/2022 κα Ταπραντζή και λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Χωροθέτηση Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας (Το θέμα συζητείται ύστερα από γραπτό αίτημα δεκαέξι (16) δημοτικών Συμβούλων)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κων/νος Τράμπας