Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (10/02/2021)

05 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 10η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα έναρξης 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 10-2-2021
ΤΑΚΤΙΚΑ

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
1. Συμβιβαστικός διακανονισμός υποχρεώσεων μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας και του Δήμου Αρταίων, στα πλαίσια εφαρμογής της Π1/98 πράξης προσκύρωσης – αναλογισμού αποζημίωσης
2. Λήψη απόφασης για εξασφάλιση πίστωσης ,για την κατασκευή του έργου «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας»
3. Κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» (αριθμ. 7/2021 Α.ΕΠΖ)

Εισηγητής: κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
4. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ. Σφήκας Δημήτριος Αντιδήμαρχος
Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας και Δημοτικής Αστυνομίας
5. Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ασημάκη Κροκίδα (αριθμ. 2/2021 απόφ. Τοπ. Κοινότητας Αρταίων

Εισηγητής: κ. Χρηστούλης Σωτήριος Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας- Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων
6. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ. Ευαγγέλου Δημήτριος Πρόεδρος
Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
7. Έγκριση τροποποίησης συστατικής πράξης Διαδημοτικής Επιχείρησης

Εισηγητής: κ. Ζέρβας Κων/νος Γενικός Γραμματέας Δήμου Αρταίων
8. Μετατροπή της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» (δ.τ. «ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ») σε «Αναπτυξιακό Οργανισμό»