Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1/2/2021)

29 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 1η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω Θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί του «Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Βουλευτές Νομού Άρτας
2. κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου
3. Τον κ. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
4. Την Κοσμήτορα της Γεωπονικής Σχολής
5. Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Ηπείρου
6. κ. Αντιπεριφερειάρχη Άρτας
7. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους Άρτας
8. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
9. Επιμελητήριο Άρτας
10. Λοιποί φορείς της πόλης