Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

01 Μαρτίου 2024

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε TAKTIKH  συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την  5η  Μαρτίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09,30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 5-3-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4699/1-3-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 1. Ορισμός δικηγόρου σχετικά με μήνυση κατά υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομίας & Χωροταξίας του Δήμου Αρταίων
 2. Εισήγηση ορισμού δικηγόρου – Ερώτημα για την ορθή εφαρμογή διαδοχικών μισθολογικών διατάξεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας πρώην υπαλλήλου ΙΔΑΧ μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση αναγνώρισης προϋπηρεσίας και την αποζημίωση του άρθρου 204 του ν. 3584/2007.
 3. Ορισμός δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση του Δήμου Αρταίων σχετικά με αγωγή των Βασιλείου Δραγατάκη Σωτηρίας Μποκογιάννη, Ανδριάνας Δραγατάκη, Ευαγγελής χας Ευαγγέλου Μποκογιάννη και Ανδριανής χας Ιωάννη Δραγατάκη
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να ενεργήσει για την επιστροφή παραχωρημένου οικήματος στο Δήμο
 5. α) Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση FRESKON 2024 και μετακίνηση εκπροσώπων, β) την εξειδίκευση και διάθεση του Κ.Α. 70.6473 «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης»
 6. Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 70-6162.010 «Δαπάνη συμμετοχής Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» του προϋπολογισμού έτους 2024.
 7. Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού για συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων
 8. Έγκριση σύναψης σύμβασης για εργασίες αποκατάστασης έκτακτων βλαβών   ηλεκτροφωτισμού σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας
 9. Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εργασιών συντήρησης –επισκευής και αναβάθμισης των αντλιοστασίων του  Δήμου Αρταίων και λοιπών ειδικών η/μ εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων
 10. Έγκριση ή μη Γνωμοδότησης για απευθείας ανάθεση για τις ετήσιες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων
 11. Έγκριση ή μη 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών Σταθμών και Φρέσκου Γάλακτος για τους Υπαλλήλους του ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων
 12. Επί αιτήσεως Χρήστου Παπάζογλου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Αναβάθμιση σχολείων 4ου Δημοτικού & Δημοτικού Βίγλας Δήμου Αρταίων
 13. Επί αιτήσεως Νικούλη Αλκυών για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Διάνοιξη γεώτρησης στην περιοχή κολυμβητηρίου ΔΕ Άρτας
 14. Επί αιτήσεως της ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ αναδόχου του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα Γραμμενίτσα Ρόκκα
 15. Επί αιτήσεως της ένωσης ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ. για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης
 16. Επί αιτήσεως της εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων – Υποέργο 1: Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αρταίων (OPEN MALL)
 17. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα
 18. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας
 19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Ασφαλτοστρώσεις Τμημάτων οδικού δικτύου
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017
 21. Έγκριση κίνησης οχημάτων εκτός νομού Άρτα.
 22. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού παντοπωλείου
 23. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού παντοπωλείου από την εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος (κοντολήξιμα προϊόντα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ