Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28 Μαΐου 2024

                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τα α όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλισης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, σας καλούμε   να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την  29η Μαίου 2024 ημέρα της εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 09,30 πμ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1.- Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας, στους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αρταίων

2.- Συμμόρφωση ή μη με την αριθ. 7/2024 Πράξη της Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για το ΚΚΜΠΑΠ

3.- Έγκριση της από 11-4-2024 γνωμοδότησης της δικηγόρου του πρωτοδικείου Άρτας κας Ιωάννου Ουρανίας  σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί της υπ αριθμ. 279/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων

4.- Έγκριση της από 5-4-2024 γνωμοδότησης της δικηγόρου του πρωτοδικείου Άρτας κας Ευριδίκης Συγίζη  σχετικά με αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος Τάλλαρου Θεοδώρας

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

                                                                                 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ