Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δ. Αρταίων

19 Ιανουαρίου 2024

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δ. Αρταίων λειτουργεί από το 2013 σε συνδυασμό με:
• Την πανελλαδικής εμβέλειας Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 της ΓΓΙΦ, που προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας (σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο)
• Τα σαράντα τέσσερα (44) Συμβουλευτικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα
• Τους δεκαεννέα (19) ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους

Παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε ενήλικες γυναίκες που:
α) αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. άνεργες, μονογονείς, μετανάστριες, πρόσφυγες, ΑΜΕΑ κ.τ.λ.),
β) έχουν υποστεί σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική ή/και λεκτική βία.

Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής και αφορούν σε:
• ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση
• ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου)
• νομική συμβουλευτική/πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.
• συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.

Μία ακόμη σημαντική υπηρεσία που προσφέρει το Συμβουλευτικό Κέντρο είναι η εργασιακή συμβουλευτική. Πρόκειται για ένα κύκλο συνεδριών που απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες και έχουν στόχο την ενδυνάμωση τους, την καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτογνωσίας και αυτενέργειας, την κινητοποίησή τους και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εργασιακός αποκλεισμός που βιώνουν και να συμβάλουν στην ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι άνεργες γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας με βεβαίωση του Συμβουλευτικού Κέντρου, μπορούν να ενταχθούν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες και Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» που πραγματοποιεί η ΔΥΠΑ.