Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Πρόσκληση 4η – 2017

16 Ιουλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τηλέφωνο: 26813 62244
Πληροφ.: Σαπρίκης Λευτέρης

Άρτα     12 / 5 / 2017
Aρ. πρωτ.:  16596
Μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η / 2017
ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΟΙΝ.:  (Με Αποδεικτικό)
1.κα Καραδήμα Αλεξάνδρα
Αγίου Βασιλείου 26
Άρτα, Δήμος Αρταίων
Τ.Κ. 47 100
2.κα Καραδήμα Σωτηρία
Βουλγαροκτόνου 18
Άρτα, Δήμος Αρταίων
Τ.Κ. 47 100

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την 16 Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος» του Τζόντζου Γεωργίου του Γρηγορίου που βρίσκεται στην ΤΚ Καλαμιάς της ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.
2.Κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: «Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις».
3.Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στο ΟΤ 4Α (οδός Κομμένου)
4.Τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων επί οδών.
5.Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου (Αγ. Θεοδώρων 60).
6.Μετατόπιση επικίνδυνων περιπτέρων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προκειμένου να προσκληθούν οι αντίστοιχοι αναπληρωτές.

Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα και εξετάζονται ζητήματα αρμοδιότητάς τους από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλούνται να παρίστανται στη συνεδρίαση δια αρμοδίου για το εξεταζόμενο ζήτημα υπαλλήλου τους για τυχόν περαιτέρω απαραίτητες διευκρινίσεις.
Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρεθούν στο υπό συζήτηση θέμα με αρ. 6 από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η κα Καραδήμα Αλεξάνδρα και η κα Καραδήμα Σωτηρία, ως κάτοχοι των αδειών περιπτέρων που βρίσκονται στην οδό Κρυστάλλη αρ. 154 (πλησίον πρατηρίου SHELL) και στην οδό Κρυστάλλη αρ. 128 (πλησίον Κυνηγετικού Συλλόγου) αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.Γεώργιος ΠανέταςΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
2.Δημήτρης Σφήκας
3.Μιχάλης Κοτσαρίνης
4.Άννα – Μαρία Κουτρούμπα                           ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
5.Χάρης Παπάζογλου
6.Στέφανος Παπακίτσος
7.Παναγιώτης Ζυγουβέλης
8.Γρηγόριος Βλάρας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.Δήμαρχο Αρταίων
2.Γενικό Γραμματέα
3.Τεχνική Υπηρεσία – Τμήμα Συγκ.- Κυκλοφ & Τοπογραφήσεων
4.Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Αδειοδοτήσεων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα, αυθημερόν

Ο Γραμματέας της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σαπρίκης Λευτέρης