Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Πρόσκληση 3η / 2017

08 Ιουλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τηλέφωνο: 26813 62244
Πληροφ.: Σαπρίκης Λευτέρης

Άρτα     6 / 4 / 2017
Aρ.πρωτ.:   13055

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η / 2017

ΠΡΟΣ :    ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την 11 Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αρταίων
2.Έγκριση κανονιστικής απόφασης για τη διάθεση θέσεων στάθμευσης γενικής χρήσης ΑμεΑ, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας, αλλά και ατομικής χρήσης πλησίον του τόπου διαμονής τους.
3.Επικαιροποίηση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας, αλλά και ατομικής χρήσης πλησίον του τόπου διαμονής τους.
4.Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα «Καφετέρια εντός καταστήματος παροχής υπηρεσιών διαδικτύου» του Λάμπρη Αθανασίου του Δημητρίου στην Τ.Κ. Καλαμιάς της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.
5.Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών & επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» της Χουλιάρας Κων/νας του Νικολάου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ανέζας της Δ.Ε. Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων.
6.Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών & επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» του Τζαρή Χρήστου του Κων/νου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σκούπας της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.
7.Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» του Σιαμέτη Ιωάννη του Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμπέλια της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προκειμένου να προσκληθούν οι αντίστοιχοι αναπληρωτές.

Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα και εξετάζονται ζητήματα αρμοδιότητάς τους από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλούνται να παρίστανται στη συνεδρίαση δια αρμοδίου για το εξεταζόμενο ζήτημα υπαλλήλου τους για τυχόν περαιτέρω απαραίτητες διευκρινίσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.Γεώργιος ΠανέταςΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
2.Δημήτρης Σφήκας
3.Μιχάλης Κοτσαρίνης
4.Άννα – Μαρία Κουτρούμπα                           ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
5.Χάρης Παπάζογλου
6.Στέφανος Παπακίτσος
7.Παναγιώτης Ζυγουβέλης
8.Γρηγόριος Βλάρας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.Δήμαρχο Αρταίων
2.Γενικό Γραμματέα
3.Τεχνική Υπηρεσία – Τμήμα Συγκ.- Κυκλοφ & Τοπογραφήσεων
4.Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Αδειοδοτήσεων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα, αυθημερόν

Τσεκούρα Ελένη