Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Στην εναρκτήρια συνάντηση του διασυνοριακού προγράμματος IDEA στην Αυλώνα ο Δήμος Αρταίων

18 Ιουνίου 2018

Στην Αυλώνα της Αλβανίας συμμετείχε αντιπροσωπεία του Δήμου Αρταίων για την εναρκτήρια συνάντηση του διασυνοριακού προγράμματος IDEA “Investment Development and Empowerment Action”, του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα- Αλβανία.

 

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μοντέλων χρηματοδότησης και την υποστήριξη δράσεων κοινωνικής οικονομίας, προσελκύοντας επενδυτές και άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που επιθυμούν την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. Η βασική προσέγγιση θα είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση της προσφοράς και της ζήτησης για κοινωνικές επενδύσεις, με τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου και εξειδικευμένες ομάδες εστίασης. Το πρόγραμμα IDEA θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ένα εργαλείο μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου, προκειμένου να διασφαλίσει, χρηματοδοτούμενες κοινωνικές επενδύσεις που θα υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος πραγματοποιήθηκε Ημέρα Ενημέρωσης για την υλοποίηση του Προγράμματος  στην Ηγουμενίτσα. Να σημειωθεί ότι οι εταίροι του έργου είναι: AULEDA – Αναπτυξιακή επιχείρηση (Επικεφαλής), Δήμος Χειμάρρας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κοινωνία 3/3 και ο Δήμος Αρταίων, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στην Αυλώνα από στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις δράσεις που θα αναλάβει ο Δήμος Αρταίων υπολογίζεται σε 109.750 € και η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο χρόνια.