Ληξιαρχείο Ξηροβουνίου
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχεία

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Νάστου Βασιλική 256813 62274 nastou@arta.gr