Ληξιαρχείο Ξηροβουνίου
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχεία

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Νάστου Βασιλική 26813 62274, 26833 60015 nastou@arta.gr