Ληξιαρχείο Φιλοθέης

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπαγιώργου Κωνσταντινιά 26813 60926 d.filotheis-artis@kep.gov.gr