Ληξιαρχείο Φιλοθέης

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπαγιώργου Κωνσταντινιά 2681360926 d.filotheis-artis@kep.gov.gr