Ληξιαρχείο Αρταίων
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχεία

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κουτσούμπα Αλεξία 2681362299 koutsoumpa@arta.gr