Ληξιαρχείο Αρταίων
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχεία

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κουτσούμπα Αλεξία 26813 62299 koutsoumpa@arta.gr