Ληξιαρχείο Αμβρακικού
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχεία

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αρκουμάνης Αθανάσιος 2681362290 arkoumanis@arta.gr