Ληξιαρχείο Αμβρακικού
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχεία

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μασούρα Βάια 26813 62006 masoura@arta.gr