Κέντρο (Πρώην Ψαροπλιά)
Προϊστάμενος/η Τμήματος Κανελλόπουλος Περικλής 2681362506, 2681362502 n.artis@kep.gov.gr
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Κ.Ε.Π.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κανελλόπουλος Περικλής Προϊστάμενος/η Τμήματος 2681362506 n.artis@kep.gov.gr
Τσίρκας Λάμπρος 26813 62502 n.artis@kep.gov.gr
Μακρή Αγάπη 2681362503 n.artis@kep.gov.gr
Παπαδοπούλου Καλλιόπη 26813 62504 n.artis@kep.gov.gr