Πλατεία Κρυστάλλη

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Παλαιοσπύρου Αλεξάνδρα 26813 60209 d.artaion@kep.gov.gr
Καλιαρντά Βασιλική 2681360211 d.artaion@kep.gov.gr