Δ.Ε. Βλαχέρνας

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Τσινέρης Ηλίας 26813 60722 d.vlahernas@kep.gov.gr
Νούλα Παναγιώτα 26813 60708 d.vlahernas@kep.gov.gr