Δ.Ε. Βλαχέρνας

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Τσινέρης Ηλίας 2681360722 d.vlahernas@kep.gov.gr
Νούλα Παναγιώτα 26813 60708 d.vlahernas@kep.gov.gr
Σάββας Φαίδων 2681360726 d.vlahernas@kep.gov.gr