Δ.Ε. Αμβρακικού

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δημολένη Βασιλική 26813 62040 d.amvrakikou@kep.gov.gr
Θέμελης Λάμπρος 26813 62050 d.amvrakikou@kep.gov.gr