Δ.Ε. Αμβρακικού

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δημολένη Βασιλική 2681362040 d.amvrakikou@kep.gov.gr
Θέμελης Λάμπρος 2681362050 d.amvrakikou@kep.gov.gr