Τμήμα Μισθοδοσίας
Προϊστάμενος/η Τμήματος Παλαιοδήμου Αθηνά 2681362238 logistirio4@arta.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Παλαιοδήμου Αθηνά Προϊστάμενος/η Τμήματος 2681362238 logistirio2@arta.gr
Νούτσου Μαρίνα 2681362145 noutsou@arta.gr
Καψάλη Κλεονίκη 2681362144 kapsali@arta.gr

Αρμοδιότητες

(Αρμοδιότητες σε θέματα Μισθοδοσίας)

  1. Διαχειρίζεται το πρόγραμμα μισθοδοσίας γενικά.
  2. Προβαίνει στις απαραίτητες εισαγωγές στοιχείων μισθοδοσίας, στις διορθώσεις και ενημερώσεις των αρχείων μισθοδοσίας, στη συντήρηση των αρχείων αυτών και στην έκδοση της μισθοδοσίας.
  3. Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, που έχουν επίδραση στην διαμόρφωση των αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και αποζημιώσεων των υπαλλήλων του Δήμου όπως επίσης και όλων των μετακλητών και των αιρετών. Επίσης, έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των υπεύθυνων Κεντρικών Υπηρεσιών (Υπουργείο Οικονομικών, Εσωτερικών κ.λπ.) με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με τα ανωτέρω.
  4. Μεριμνά για τον υπολογισμό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.
  5. Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της μισθοδοσίας του.