Αντιδήμαρχοι
Αρμόδια Υπηρεσία: Δήμαρχος

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Ευαγγέλου Δημήτριος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 26813 62176 dimevaggelou@gmail.com
Κοτσαρίνης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας 26813 62261 kotsarinis@arta.gr
Μπουκουβάλας Γεώργιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 26810 72910 boukouvalas@arta.gr
Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών 26813 62166 nikliontos@yahoo.gr
Σπάκα Χριστίνα Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη xristinaspaka@hotmail.com
Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας 26813 62250 schristoulis@gmail.com
Κωλέτσος Παντελής Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Δημοτικής Αστυνομίας και Πολιτικής Προστασίας 26813 62287 koletsos@arta.gr
Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας 26813 62261 siafakas@arta.gr