Αντιδήμαρχοι
Αρμόδια Υπηρεσία: Δήμαρχος

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γαλάνης Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πρωτοβάθμιας Υγείας και Πρόληψης 26813 62176
Κοτσαρίνης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και Καθημερινότητας 2681362261 kotsarinis@arta.gr
Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης 26813 62261 nikliontos@yahoo.gr
Μάρος Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Αμβρακικού Κόλπου maros@arta.gr
Μπουκουβάλας Γεώργιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 26810 72910 boukouvalas@arta.gr
Σφήκας Δημήτριος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών 26813 62166 sfikas@arta.gr
Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας 26813 62250 schristoulis@gmail.com
Κωλέτσος Παντελής Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας και Πρασίνου 26813 62287 koletsos@arta.gr