Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Σε δημοπράτηση το έργο της προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων για τον Δήμο Αρταίων: οικιακή κομποστοποίηση και διαχωρισμός στην πηγή

20 Οκτωβρίου 2022

Σε μια νέα λογική στην διαχείριση των αποβλήτων προχωρά η δημοτική αρχή, μετά και την δημοπράτηση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 508.748,24 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ.

Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι η νέα λογική στη διαχείριση των αποβλήτων είναι: Διαχωρίζουμε τα απόβλητα στην πηγή, τα οδηγούμε σε ανακύκλωση και επεξεργασία, και προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε κατά το δυνατό τα απόβλητα που απορρίπτουμε στον πράσινο κάδο.

Ειδικότερα δημοπρατείται η προμήθεια εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων, η οποία χωρίζεται σε πέντε (5) ομάδες οι οποίες είναι οι εξής:

Ομάδα Α’ «Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων ΚΟΥΖΙΝΑΣ χωρητικότητας 10 λίτρων (Lt) / cpv: 34928480-6», συνολικά 11.568 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 109.896,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 136.271,04 €)
Ομάδα Β’ «Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων ΚΟΥΖΙΝΑΣ χωρητικότητας 60 λίτρων (Lt) συνολικά 1.513 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 58.250,50 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 72.230,62 €)
Ομάδα Γ’ «Κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο κουζίνας διαφόρων λίτρων (10 και 60 Lt / συνολικά 280.035 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 55.779,84 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 69.167,00 €)
Ομάδα Δ’ «Πλαστικοί τροχήλατοι Εξωτερικοί κάδοι βιοαποβλήτων διαφόρων χωρητικοτήτων (240, 360, 660 και 1.100 Lt )συνολικά 406 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 35.870,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 44.478,80 €)
Ομάδα Ε’ «Οικιακός κομποστοποιητής χωρητικότητας ~300 λίτρων (Lt) με παρελκόμενο αναδευτήρα χειρός», συνολικά 1.413 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 150.484,50 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 186.600,78 €).

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα https://www.arta.gr.