Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ

07 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου επί ωρομισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του

Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143 Α/17-06-1980)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 01

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 01/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 04-18/07/2023 43 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2. 01/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 28-02/08/2023 ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 02

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 02/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΙΑΝΟΥ 18-25/07/2023 61 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2. 02/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΙΑΝΟΥ 27-02/08/2023 19 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 03

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 03/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΛΑΟΥΤΟ 09-19/07/2023 45 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2. 03/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΛΑΟΥΤΟ 25-28/07/2023 40 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
3. 03/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΛΑΟΥΤΟ 27-02/08/2023 24 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 04

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 04/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 22-28/07/2023 59 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2. 04/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 26-02/08/2023 34 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
3. 04/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 11-21/07/2023 19 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 05

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 05/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑ 05-17/07/2023 43 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2. 05/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑ 15-25/07/2023 42 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
3. 05/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑ 13-24/07/2023 15 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 06

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 06/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 10-19/07/2023 66 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2. 06/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 18-25/07/2023 53 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
3. 06/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 30-02/08/2023 26 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
4. 06/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 13-24/07/2023 25 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
5. 06/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 24-28/07/2023 22 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 07

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 07/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ/ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 20-26/07/2023 27 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2. 07/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ/ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 30-02/08/2023 10 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 8

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1.  

8/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ

 

4-17/07/2023 63 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 09

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 09/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ 16-25/07/2023 51 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2. 09/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ 31-02/08/2023 45 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 10

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 10/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΑΣ 29-02/08/2023 38 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2. 10/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΑΣ 16-25/07/2023 36 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 13

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 13/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ-ΛΑΟΥΤΟ 15-25/07/2023 23 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2. 13/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ-ΟΥΤΙ 24-28/07/2023 7 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 15

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 15/ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡ.ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ή ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 22-28/07/2023 59 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2. 15/ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡ.ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ή ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 28-02/08/2023 35 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
3. 15/ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡ.ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ή ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 11-21/07/2023 19 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 16

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 16/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ 17-25/07/2023 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 17

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 17/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ 20-26/07/2023 19 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2. 17/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ 19-25/07/2023 5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 18

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 18/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΤΡΑΜΣ/ΚΡΟΥΣΤΩΝ 08-19/07/2023 42 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2. 18/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΤΡΑΜΣ/ΚΡΟΥΣΤΩΝ 14-24/07/2023 11 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 19

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 19/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΤΕΧΝΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 19-25/07/2023 6 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 20

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 20/ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 12-21/07/2023 42 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2. 20/ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 21-27/07/2023 6 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 21

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. 21/ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ 23-28/07/2023 39 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του «Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.» Δ. ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΕΤΑΣ