Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Προσωρινοί Πίνακες Υποψηφίων ΣΟΧ 4/2020

31 Αυγούστου 2020

Αναρτήθηκαν σήμερα 31/8/2020  οι  προσωρινοί πίνακες κατάταξης, επιλογής και απορριπτέων, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Αρταίων,  ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων (ΜΕΡΙΚΗΣ &  ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ), σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2020 του Δήμου Αρταίων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι  εξής προσωρινοί πίνακες:

  • Συνολική Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων (Σύνολο Υποψηφίων) Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης
  • Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης
  • Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Πλήρους Απασχόλησης
  • Πίνακας επιλογής υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης
  • Πίνακας επιλογής υποψηφίων Πλήρους Απασχόλησης
  • Πίνακας Απορριπτέων

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos@arta.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες θα αναρτηθούν  στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ