Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2021-2022

03 Σεπτεμβρίου 2021

Αναρτήθηκαν σήμερα 03/09/2021 οι  προσωρινοί πίνακες κατάταξης επιλογής και απορριπτέων, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα εννέα (  79  ) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων,  ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ( 6ΩΡΗ Κ΄ 3ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ), σύμφωνα με την Αριθμ. Ανακοίνωση 18025/20-08-2021  του Δήμου Αρταίων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι  εξής προσωρινοί πίνακες:

  • Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης (6 ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
  • Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης (3 ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
  • Πίνακας επιλογής υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης( 6 ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) 1 άτομο
  • Πίνακας επιλογής υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης (3 ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) 78 άτομα
  • Πίνακας Απορριπτέων

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους από 06/09/2021 έως και 07/09/2021. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos@arta.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες θα αναρτηθούν  στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ΩΡΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3ΩΡΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ΩΡΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3ΩΡΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ