Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

08 Ιουλίου 2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Άρτα 10 – 04- 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  Αριθ. Πρωτ.13272
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής                                         ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές                                            όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η  του μηνός Απριλίου  έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1.Έγκριση  ή μη πρακτικού  επί ενστάσεως κατά της αρ. 183/2017 Α.Ο.Ε.’’Περί έγκρισης ή μη πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς   του διαγωνισμού  για την μεταφορά ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)’’
2.Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης του έργου: Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στην περιοχή Τζούκα της Τ.Κ. Αμμοτόπου και τρόπου εκτέλεσης.
3. Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης των εργασιών: Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων
4.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                      ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.  ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1.Ζέρβας Κων/νος
2.Σιαφάκας Χριστόφορος
3.Χαρακλιάς Κων-νος
4.Λιλής Γεώργιος
5.Βλάχος Μιχαήλ
6.Κοσμάς Ηλίας
7.Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8.Παπαϊωάνου Κων-νος