Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27-3-2017

08 Ιουλίου 2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Άρτα  23 / 03  /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                    Αριθμ. Πρωτ: 11015
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες:  Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την    Δευτέρα 27-03 -2017 και ώρα 13:30 μ.μ. για τη συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Επί Αιτήσεως κ. Μπαλάγκα Γεωργίου Δημοτικού Συμβούλου για ορισμό δικηγόρου.
2.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου  για παράσταση  ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων την 5/4/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) επί της αίτησης καθορισμού προσωρινών τιμών μονάδος  αποζημιώσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Αρταίων κ.λ.π.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου  για παράσταση  ενώπιον του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας  την 5/4/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) επί της αγωγής του Γεωργίου Τσελίγκα κατά του Δήμου Αρταίων
4.Έγκριση ή μη  πρακτικού 1 διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης : Μελέτη ωρίμανσης έργων πράσινου σημείου.
5.Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017
6.Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά για την  «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο  ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)»
7.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
8.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος και γραμματοσήμων για συστημένες επιστολές.
9.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
10.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια: Προμήθεια αρδευτικού υλικού ελαστικών ποτίσματος φρεατίων κ.λ.π. για το έτος 2017
11.Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτων ορίων μισθωμάτων για την εκμίσθωση των αρ. 3,4,5 και 6 κατ/των στην πλατεία Σκουφά και ισογείου κατ/τος στον οικισμό Αγ. Αναργύρων
12.Έγκριση πολυετούς δαπάνης.
13.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
14.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  έτους 2017
15.Ακύρωση της αρ. 153/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου σύνταξη των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων.
16.Απαλλαγή υπολόγου Πολύζου Κων/νου για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν χορήγηση αποσπασμάτων κτηματολογικών φύλλων από το κτηματολογικό γραφείο
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                      ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.  ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1.Ζέρβας Κων/νος
2.Σιαφάκας Χριστόφορος
3.Χαρακλιάς Κων-νος
4.Λιλής Γεώργιος
5.Βλάχος Μιχαήλ
6.Κοσμάς Ηλίας
7.Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8.Παπαϊωάνου Κων-νος