Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

11 Ιουνίου 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Δευτέρα  11-6-2018 και ώρα 15,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                               

                                                                 Ανδρέας Λώλος

 

Κοινοποίηση:

 • κ. Δήμαρχο
 • Γενικό Γραμματέα
 • Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
 • Δ/ντές Τμημάτων
 • Γραφείο Τύπου
 • Μ.Μ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Δήμαρχος
 • Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθήκοντα ελέγχου της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, (κλείσιμο φωτισμού, κλιματιστικών, παραθύρων, κλείδωμα πορτών κ.λ.π.) ανατίθενται στον υπάλληλο του Δήμου κ. Αθανάσιο Τσιατσούλη.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Άρτα  αυθημερόν

Με εντολή Δημάρχου

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

 

Θόδωρος Ντέμσιας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 11-6-2018  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13750/11-6-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

         Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής

                             Περιουσίας, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης

 1. Αποδοχή παραχώρησης έκτασης 1.500 τ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Κεραματών με αποκλειστικό σκοπό την  δημιουργία πλατείας
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 333/2018 Α.Ο.Ε.)

 

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Δημότη και Νομικών Θεμάτων

 1. Διοργάνωση ημερίδας για την Παιδική κακοποίηση: Πρόληψη – Αντιμετώπιση

κακοποίησης ανηλίκων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης

 

                                   Εισηγητής : κ. Γενικός Γραμματέας

 1. Πρόσληψη δύο (2) εργαζομένων ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας
 2. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής εκπαίδευσης και

Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ

Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων κατά το σχολικό έτος 2018-19

 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Ν. Άρτας και του Δήμου Αρταίων για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» β) έγκριση τευχών Δημοπράτησης και γ) έγκριση υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για χρηματοδότηση