Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

31 Αυγούστου 2018

Κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 37 του Ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/τ.Α/13-12-2005) «ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και δεδομένου ότι στο Φρουραρχείο Άρτας, υπάρχει αδυναμία συγκρότησης της προβλεπόμενης Υγειονομικής Επιτροπής, διότι δεν υπηρετεί μόνιμος Αξιωματικός του Υγειονομικού Σώματος (ιατρός) και ούτε έχει ορισθεί άλλος, για την εκτέλεση Υγειονομικής Υπηρεσίας , με την υπ’ αριθ. 20515/31-8-2018 απόφαση του Δημάρχου Αρταίων, συγκροτήθηκε το προβλεπόμενο Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, για το έτος 2018.

Έργο του Συμβουλίου είναι η εξέταση των αιτήσεων των στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, επικαλουμένων αδυναμία κατάταξης για στράτευση, για λόγους υγείας, εφόσον δεν νοσηλεύονται σε Νοσηλευτικά ιδρύματα της παρ. 1 των άρθρων 15 & 17 του ανωτέρω Νόμου και αφορά αποκλειστικά τους διαμένοντες αποδεδειγμένα εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Αρταίων και μόνο.

Η εξέταση του αιτούντα ασθενή γίνεται κατά την ημερομηνία που υποχρεούται για κατάταξη ΚΑΙ μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πρίν από αυτή.

Ειδικά και προκειμένου για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλοι για στράτευση, η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά τις παραπάνω προθεσμίες.

Η γνωμάτευση που θα εκδίδεται, μετά την εξέταση των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών, θα πρέπει να αποστέλλεται ή κατατίθεται με μέριμνα του κάθε ενδιαφερομένου και με αίτησή του στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, εντός πέντε (5) ημερών από την σύνταξή της, διότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης, που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, η Γνωμάτευση του Τοπικού Συμβουλίου δεν θα λαμβάνεται υπόψιν και σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει άλλους λόγους που να δικαιολογούν τη νόμιμη εκτός στρατεύματος παραμονή του, θα κηρυχθεί ανυπότακτος και με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ειδικά για τους στρατεύσιμους που  έχουν κληθεί για κατάταξη στις 10/9/2018, (προερχόμενοι από αναβολή κατάταξης) ο Δήμος μας, θα δέχεται τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, καθημερινά από 3/9/2018 (ημέρα Δευτέρα) και μέχρι 7/9/2018 (ημέρα Παρασκευή) και από ώρες 08.00 μέχρι 12.00 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξεταστούν στις 6 & 7 /9/2018 (Πέμπτη και Παρασκευή) κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.

 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

  1. Αίτηση
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Σημείωμα Κατάταξης από την Αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
  4. Πιστοποιητικό ή γνωμάτευση Κρατικού Νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη Ιατρού, ανάλογης ειδικότητας με την πάθηση του αιτούντος ασθενή.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 με την οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση της υποχρέωσής του για παρουσίαση στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών, διαφορετικά θα κηρυχθεί ανυπότακτος και θα υπέχει ποινικές και διοικητικές συνέπειες (πρόστιμο 6.000€ κ.λ.π.)

Για την όλη διαδικασία, απαιτούμενα δικαιολογητικά, εξέταση, προθεσμίες και λοιπά. συναφή θέματα, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, Σταύρο Φωτ. Σταύρου (τηλ. επικοινωνίας 2681360726) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Δημαρχιακό Κατάστημα – Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου –Άρτα).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

 

                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΆΝΝΗΣ