Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

05 Ιουλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τα α όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλισης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, σας καλούμε   να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την  9η  Ιουλίου 2024 ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 09,30 πμ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 9-7-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15669/5-7-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Αρταίων σε δικαστική υπόθεση
 2. Έγκριση της αριθμ. 15530/4-7-2024 απόφασης του κ. Δημάρχου Αρταίων η οποία αφορά τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της από 27-6-2024 προσφυγής ανάκλησης που άσκησε ο Δήμος Αρταίων
 3. Έγκριση γνωμοδότησης του Δικηγόρου Άρτας Ιωάννη Φλούδα
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σε υπόθεση του κ. Κων/νου Ζέρβα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ως Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
 5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σε υπόθεση της Αλεξίας Κουτσούμπα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της ως Ληξίαρχος του Δήμου Αρταίων
 6. Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, στο Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου
 7. Έγκριση δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.)
 8. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης διέλευσης (e-pass) του υπηρεσιακού οχήματος του Δημάρχου από σταθμούς διοδίων
 9. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπαλλήλου για την πληρωμή δαπάνης διέλευσης (e-pass) του υπηρεσιακού οχήματος του Δημάρχου από σταθμούς διοδίων
 10. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15-6673 με τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού.
 11. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών
 12. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ.μέτρων και λοιπών περιπτώσεων
 13. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ισόγειο ακίνητο που βρίσκεται στην κοινότητα Ανέζα της ΔΕ Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων, συνολικού εμβαδού 120,36 τ.μ., για να στεγαστούν και να λειτουργήσουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταστήματα γενικής εμπορικής δραστηριότητας, δικηγορικά γραφεία, ιατρεία, οδοντιατρεία, συμβολαιογραφεία, κ.λ.π (άρθρο 2 π.δ. 34/1995).
 14. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την βραχυχρόνια εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών-δημοτικών ) εκτάσεων των Κοινοτήτων Χαλκιάδων, Καλοβάτου, Ρόκκα και Αγίου Σπυρίδωνα της Δ.Ε Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.
 15. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου -αριθ. (1) κατάστημα, εμβαδού 13,90 τ.μ., που βρίσκεται εντός του χώρου της Δημοτικής-Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία επιχειρήσεων με δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος
 16. Λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την ενιαία εκμίσθωση των δημοτικών κατ-των με αριθ. (1, 2, 3 και 4) που βρίσκονται στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων του δήμου Αρταίων.
 17. Διαγραφή βεβαιωμένου (υπό την στενή έννοια) ποσού είσπραξης εσόδου που απορρέει από σύμβαση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου – κατ-μα αριθμ.1,2,3,4) που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αρταίων, από την υπόχρεα ΛΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΑΦΜ 159511252, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης- παραίτησης.
 18. Έγκριση μελέτης του έργου «Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Αρταίων»
 19. Παράταση εγγυητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών για το έργο «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας
 20. Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης προμήθειας φρέσκου γάλακτος
 21. Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας ΜΑΠ 2023-2024 και επικαιροποίηση ετών αναφοράς
 22. Επί αιτήσεως της εταιρείας ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου

«Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα

 1. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου
 2. Αποδοχή δωρεάς προς ΚΔΑΠ ΜΕΑ

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                    

                                                                                 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ