Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

23 Νοεμβρίου 2023

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Νοεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 27-11-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2
/23-11-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Καθορισμός Δημοτικών τελών, για το έτος 2023
 2. Ορισμός Δικηγόρου, σε δικαστική υπόθεση του Κωνσταντίνου ΑΛΕΞΙΟΥ κατά του Δήμου Αρταίων
 3. Ορισμός Δικηγόρου, σε δικαστική υπόθεση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ κατά του Δήμου Αρταίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων
 4. Ορισμός Δικηγόρου, σε δικαστική υπόθεση του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ κατά του Δήμου Αρταίων
 5. Έγκριση γνωμοδότησης της δικηγόρου Ελευθερίας Φακίτσα σχετικά με αίτηση του Ευάγγελου Σκανδάλη για αποζημίωση από ανεπιτήρητα βοοειδή
 6. Εκ νέου ορισμός Δικηγόρου, για νομικές ενέργειες με σκοπό την διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών στα με ΚΑΕΚ 04080ΕΚ000137/0/0 και 04080ΕΚ00149/0/0 ακίνητα, που συνιστούν δημοτικές οδούς μετά την αριθμ. Πρωτ. 29032 επιστολή της κας Λυγούρα Μαρίας
 7. Εκ νέου Ορισμός δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση που αφορά άσκηση αγωγής από την Ελευθερία Νικολάκη λόγω κωλύματος του ορισθέντα με την αριθμ. 453/2023 προηγούμενη απόφαση ΟΕ
 8. Αποδοχή απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης της πράξης «Εγκατάσταση φωτιστικών led στην πόλη της Άρτας» από το ΕΠ Ήπειρος 2021-2027
 9. Υποβολή πρότασης για την πράξη με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Τ.Κ. Κορφοβουνίου του Δήμο Αρταίων το Δεκέμβριο 2022» στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» και Τίτλο «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού»
 10. Έγκριση ή μη πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας, διενεργήσας την 3η Νοεμβρίου 2023 για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΙ» Κοινότητας Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων για λειτουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων
 11. Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας, διενεργήσας την  20-09-2023, για την μακροχρόνια (πολυετή) εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων των κοινοτήτων Καλαμιάς, Κιρκιζατών, Γαβριάς, Πολύδροσου, Ψαθοτοπίου, Καλογερικού και Γριμπόβου του Δήμου Αρταίων, για τύπο καλλιέργειας τη δενδροκομία και για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) έτη.
 12. Έγκριση συνδιοργάνωσης έκτακτης εκδήλωσης μελέτης ετήσιων αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων
 13. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση για τη μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση ζημιών στις Τ.Κ. Αμπελίων Αμμοτόπου, Κορφοβουνίου και Πιστιανών, που προκλήθηκαν συνεπεία των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 26 & 27/10/2023
 14. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση για τη μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση ζημιών στις Τ.Κ. Αμμοτόπου και Χανοπούλου, που προκλήθηκαν συνεπεία των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 17/10/2023
 15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου για την προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς, για την υπεύθυνη ιδιοκτησία και προαγωγή της φιλοζωίας
 16. Έγκριση πρακτικού ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2023-2024»
 17. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων»
 18. Έγκριση πρακτικού ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υπολειπόμενου εξοπλισμού πράσινου σημείου Άρτας»
 19. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου
 20. Απoδοχή Χρηματοδότησης της υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για πόλεις «European City Facility»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ