Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

03 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η Νοεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:               

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 7-11-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29012
/3-11-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ

  1. Ορισμός Δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση κατά του Δήμου Αρταίων (κλήση του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών)
  2. Ορισμός Δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση κατά του Δήμου Αρταίων (Απόστολος Καρράς)
  3. Ορισμός Δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση κατά του Δήμου Αρταίων (κατάσχεση εις χείρας τρίτου Λάμπρου Βέτσου)
  4. Ακύρωση της υπ.αρ. 442/2023 απόφασης Ο.Ε. κι εκ νέου λήψη απόφασης με θέμα τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ
  5. Έγκριση του 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υπολειπόμενου εξοπλισμού πράσινου σημείου Άρτας»
  6. Ενεργοποίηση Προαίρεσης για το έτος 2023 των Συμβάσεων για την Προμήθεια Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ