Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28-4-2017

08 Ιουλίου 2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Άρτα  24 / 04  /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                    Αριθμ. Πρωτ: 14299
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες:  Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Παρασκευή 28-04-2017 και ώρα 14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων την 14-6-2017 και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως ακυρώσεως της κ. Τάτση Μαρίνας κατά του ΝΠΔΔ ‘’ ΚΚΜΠΑΠ’’
2.Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση ‘’ Γύρες’’ της Τ.Κ. Ανέζας
3.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου.
4.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση ‘’Μουσιάς ή Λιβάδι’’ της Τ.Κ.  Ράχης
5.Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των κατ/των 3,4,5,&6 στην πλατεία Σκουφά  και ισογείου κατ/τος στους Αγ. Αναργύρους.
6.Διόρθωση της αρ. 357/2016 Α. Ο. Ε.
7.Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υποβολής δικαιολογητικών για την ‘’ Προμήθεια υλικών καθ/τας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων έτους 2017
8.Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων ΣΤ΄διμήνου 2016 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
9.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες: Καταπολέμησης κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοιν. Χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια.
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων
11.Μερική τροποποίηση της αρ. 197/2017 Α.Ο.Ε. σχετικά με την προμήθεια λιπαντικών.
12.Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου Αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)
13.Έγκριση αποτελεσμάτων  χρήσης Α΄τριμήνου έτους 2017
14.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας του έργου: Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Βλαχερνών & Δ.Ε. Αρταίων και καθαρισμός χειμάρων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                      ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.  ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1.Ζέρβας Κων/νος
2.Σιαφάκας Χριστόφορος
3.Χαρακλιάς Κων-νος
4.Λιλής Γεώργιος
5.Βλάχος Μιχαήλ
6.Κοσμάς Ηλίας
7.Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8.Παπαϊωάνου Κων-νος