Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (14/12/2020)

10 Δεκεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Άρτα 10/12/2020
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 28274
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 14η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 14-12-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28274/10-12-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
«Παρουσίαση των προτάσεων – Βραβείων της Κριτικής Επιτροπής, για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος
Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (ΑΡΙΘΜ. 603/2020 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγητής: κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

3. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ’ Κατανομή 2020 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
4. Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Ορισμός Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας ως μέλος της Σχολικής Επιτροπής.
5. Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ορισμός νέων Διευθυντών ως μέλη της Σχολικής Επιτροπής.
6. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
7. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ. Ζέρβας Κων/νος
Γενικός Γραμματέας Δήμου Αρταίων

8. Συμπλήρωση της αριθμ. 231/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για το σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2021»