Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

24 Οκτωβρίου 2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 24- 10- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.25589
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24Η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:30 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την ‘‘ Σίτιση Μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019’’
2. Έγκριση ή πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, Λοιπών ειδών Υγιεινής, και σάκκων απορριμμάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Αρταίων και των νομικών προσώπων ετών 2018-2019 και (για το Δήμο Αρταίων προαίρεη 30%)
3. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Τούση Αικατερίνης για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού
4. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Αρκουμάνη Αθανασίου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση TOYRNATUR 2018 στο Ντισελντορφ της Γερμανίας από 31/8/2018 έως 2/9/2018
5. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Μαρέτη Απόστολου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά έξοδα μετακίνησης του αρ. ΜΕ 72985 οχήματος στην Αθήνα για επισκευή βλάβης του.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία