Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

προσκληση σε συνεδριαση

24 Ιουλίου 2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 24- 07- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.17791
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24Η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες για αντιμετώπιση προβλημάτων φυσικής καταστροφής (Πυρκαγιά της 20/7/2018 στην Τ.Κ. Καμπής)
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση για μίσθωση μηχανήματος λόγω πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Καμπής 20-7-2018
3.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Πλύσιμο κοινόχρηστων χώρων
4. Έγκριση πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, λοιπών υλικών ειδών υγιεινής , και προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Αρταίων και των νομικών του προσώπων ετών 2018-2019 και (για το Δήμο Αρταίων προαίρεση 30%)
5. Έγκριση πολυετούς δαπάνης
6. Ακύρωση αρ. 356/2018 Α.Ο.Ε. και εκ νέου λήψη απόφασης για: Επιλογή τρόπου εκτέλεσης, Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύνταξη της μελέτης: Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα
7.Έγκριση και διάθεση πίστωσης

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
Ενταύθα