Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

02 Αυγούστου 2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 1-08- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.18481
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2Α του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
2.Έγκριση και διάθεση πολυετούς δαπάνης
3.Διάλυση ή μη της μελέτης: Η/Μ μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας Αγ. Θεοδώρας
4.Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019 (και δικαίωμα προαίρεσης γάλακτος Δήμου Αρταίων)
5.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία: Εργασίες διαμόρφωσης Αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων
6.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019
7.Ακύρωση επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019 (και δικαίωμα προαίρεσης γάλακτος Δήμου Αρταίων) και διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για τις ομάδες που δεν υπήρξε ανάδοχος
8. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο- Δεκέμβριο 2017
9. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων
10. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευές- Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων
11.Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Εγκαταστάσεις Φωτισμού στο Δήμο Αρταίων
12.Σύνταξη όρων διακήρυξης και καθαρισμός κατωτάτου ορίου για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Πολυδρόσου Δ.Ε. Αμβρακικού Δήμου Αρταίων
13.Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Αρκουμάνη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση IFT2018 στο Βελιγράδι από 22-25/2/2018
14.Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου
15.Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα-Καλοβάτου-Κιρκιζατών-Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
16.Έγκριση ή μη πρακτικού επί ενστάσεως της εταιρείας: PWU εκτυπωτική ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία κατά της αρ. 396/2018 Α.Ο.Ε. για την Προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
Ενταύθα