Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16 Νοεμβρίου 2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 16 / 11/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 43835
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 20-11-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 83/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί αγωγής Δημητρίου και Παναγιώτη Γκούβα κατά Δήμου Αρταίων
2. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς οικοπέδου, μεταξύ Δήμου Αρταίων και ΔΕΥΑΑ
3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών.(νέο)
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων για τα έτη 2018-2019
7. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο
8. Έγκριση και διάθεση πολυετούς δαπάνης
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου και ΚΚΜΠΑΠ

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος