Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

03 Μαΐου 2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 03-05- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.9935
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Εφετείο Ιωαννίνων στις 16-5-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται αίτηση προσδιορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώριση δικαιούχων της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ ΕΛΚΑ- Θεοδόσιος Οικονομίδης και ΣΙΑ Ε.Ε. κατά Δήμου Αρταίων κλπ.
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αποκατάσταση βλαβών Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση ασύρματου δικτύου
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής προβολής του Δήμου Αρταίων
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τη δαπάνη: Δαπάνη ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αρταίων
6. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2018
7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αμβρακικού
8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Βλαχερνών
9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Ξηροβουνίου
10.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Φιλοθέης
11.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Φιλοθέης
12. Εγκριση και διάθεση πολυετούς δαπάνης
13. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
Ενταύθα