Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

12 Απριλίου 2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 12 – 04- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8488
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση αρ. 7835/30-3-2018 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση αίτησης κατά της αρ. 113/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί διεκδικητικής αγωγής του Παντελή Στούμπου.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στις 9-5-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί εφέσεως Μαργώνη Αχιλλέα κατά του Δήμου και της αρ. 373/2015 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Μίσθωση μηχανήματος(γκρέιντερ) για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Αμβρακικού και ΔΕ Κωστακιών
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Μίσθωση μηχανήματος(γκρέιντερ) για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Φιλοθέης και ΔΕ Βλαχερνών
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια διπλωτικού μηχανήματος σχεδίων
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση λογισμικού ΚΕΠ Υγείας.
7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εκτέλεση εργασιών ενεργοποίησης χρηστών στο δίκτυο ΜΑΝ
8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση –Υποστήριξη –Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού
9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων (ομάδα Β΄ Λοιπές Ηλεκτρικές Συσκευές )
10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων (ομάδα Α΄ –Επαγγελματικός Εξοπλισμός )
11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τις εργασίες: Καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων, Καταπολέμηση τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
12. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (Αντιλογισμοί)
13. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων
14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία