Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

29 Μαρτίου 2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 30 – 03- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 7706
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30Η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση αρ. 7535/27-3-2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας στις 28-3-2018 ( προσωρινή διαταγή της από 27-3-2018 αίτησης εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου) και παράσταση στις 20-4-2018 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων
2. Προσωρινή παραλαβή της Τοπογραφικής μελέτης: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Δαπάνη γεύματος αγάπης κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα 2018
6. Έγκριση πολυετούς δαπάνης.
7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
8. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία