Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

09 Μαρτίου 2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 09/03/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ: 6001
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΤΕΤΑΡΤΗ 14-03-2018 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αρ. 5898/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου για κατάθεση αίτησης αναίρεσης κατά της αρ. 33/2017 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.
2. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για μείωση τιμών διοδίων Ιόνιας οδού και Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου
3. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε ενέργειες για δωρεάν παροχή ρεύματος στους κατοίκους του Δήμου όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια φυτικού υλικού, σπόρων και έτοιμου χλοοτάπητα
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού.
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου ΜΑΝ
7. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών του Δήμου Αρταίων.
8. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη σύμβασης για τη διαχείρισης τέλους κύκλου ζωής εντός των ορίων του Δήμου
9. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατώτατων ορίων μισθωμάτων για εκμίσθωση του κατ/τος αρ. 6 της Δημοτικής Αγοράς.
10. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019 (και δικαίωμα προαίρεσης γάλακτος Δήμου Αρταίων).
11. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος