Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

09 Μαρτίου 2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 09/03/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ: 6001
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΤΕΤΑΡΤΗ 14-03-2018 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αρ. 5898/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου για κατάθεση αίτησης αναίρεσης κατά της αρ. 33/2017 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.
2. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για μείωση τιμών διοδίων Ιόνιας οδού και Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου
3. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε ενέργειες για δωρεάν παροχή ρεύματος στους κατοίκους του Δήμου όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια φυτικού υλικού, σπόρων και έτοιμου χλοοτάπητα
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού.
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου ΜΑΝ
7. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών του Δήμου Αρταίων.
8. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη σύμβασης για τη διαχείρισης τέλους κύκλου ζωής εντός των ορίων του Δήμου
9. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατώτατων ορίων μισθωμάτων για εκμίσθωση του κατ/τος αρ. 6 της Δημοτικής Αγοράς.
10. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019 (και δικαίωμα προαίρεσης γάλακτος Δήμου Αρταίων).
11. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος