Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23 Αυγούστου 2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 23 -08- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.19749
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27Η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΡΑ και ώρα 9:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση ή μη πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού για την Υπηρεσία: Υπηρεσίες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αρταίων 2018-2019
2. Έγκριση πρακτικού 3 επιτροπής διαγωνισμού Οριστική κατακύρωση για την Υπηρεσία: Ετήσια Τουριστική Προβολή Δήμου Αρταίων
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια: Προμήθεια μεταλλικών Κολωνακίων
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων
5. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Μέλιου Αργυρώ για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν πληρωμή παραβόλων για πιστοποιητικά πυρασφάλειας.
6. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Τούση Αικατερίνη για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν δαπάνες επεκτάσεως Ηλεκτροφωτισμού.
7. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Αντωνίου Άγγελου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορούν έξοδα μετακίνησης οχήματος για επισκευή.
8. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Μπαλατσούκα Θεόδωρου για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν δαπάνες επεκτάσεως Ηλεκτροφωτισμού
9. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
Ενταύθα