Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15-1-2017

11 Ιανουαρίου 2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 11 / 01/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 946
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 15-1-2018 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στις 19-1-2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως κ. Ανθούλας Γιώτη για αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στις 7-2-2018 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής υπαλλήλων του Δήμου κατά του Δήμου Αρταίων.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στις 7-2-2018 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής εταιρείας Γεωργίου Δ. Ντάλια Ο.Ε. κατά του Δήμου Αρταίων.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση έφεσης κατά της αρ. 373/2015 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων επί αγωγής κ. Αχιλλέα Μαργώνη και παράσταση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στις 5-3-2018 ενώπιον του Αρείου Πάγου ότε και συζητείται η από 3-1-2009 αίτηση αναίρεσης του Ι. Κάλλια κατά του Δήμου Αρταίων.
6. Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δήμου Αρταίων
7. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτων ορίων μισθωμάτων για την εκμίσθωση των κατ/των με αρ. 1,2,3 και 4 στον οικισμό Αγ. Αναργύρων Δήμου Αρταίων
8. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εργασία: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο)
9. Αίτηση κ.κ. Δήμου Αθανασίου και Κουφούλη Αλεξίας για δωρεάν παραχώρηση τμήματος οικοπέδου τους.
10.Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπών) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος