Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

17 Σεπτεμβρίου 2019

Άρτα 17 Σεπτεμβρίου 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2019 στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,  η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην σχετική απόφαση συγκρότησης της Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης καλούμε τους εκπροσώπους:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες ,  που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να υποβάλλουν σχετικό αίτημα, μέχρι την Πέμπτη 17 Οκτωμβρίου 2019 προτείνοντας και αναπληρωματικά μέλη, με τους παρακάτω τρόπους:

1.-  Στο email dimos@arta.gr  με θέμα  «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» και τα παρακάτω στοιχεία  ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ,  ΙΔΙΟΤΗΤΑ και τηλέφωνο επικοινωνίας

2.-  Καταθέτοντας σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη  Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (2681362155).

Ο Δήμαρχος Αρταίων

Χρήστος Τσιρογιάννης