Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Πρόσκληση για σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Όργανου (ΣΤΟ) του Δήμου Αρταίων την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

15 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση για Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Όργανου (ΣΤΟ) του Δήμου Αρταίων την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:

Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 2019-2020 (πλημμύρες-χιονοπτώσεις-παγετός).

1. Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

  1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Αρ. Πρωτ.:7767/30-10-2019, εγκύκλιος της ΓΓΠΠ «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».
  3.    Αρ. Πρωτ.:8039/14-11-2017, εγκύκλιος της ΓΓΠΠ «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό».

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, συγκαλείται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) του Δήμου Αρταίων  στις 21 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων. Σκοπός της σύσκεψης είναι:

α) Ο καλύτερος συντονισμός των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού,

β) Επικαιροποίηση σχεδίων πλημμυρών.