Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

02 Αυγούστου 2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αρταίων μετά την υπ’ αρ. 276/2023 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ25ΞΩΨΑ-Η7Η)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι προτίθεται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ 270/81 «Όργανα-διαδικασίες-όροι δημοπρασίας εκποίησης – εκμίσθωσης Ο.Τ.Α.», και τις διατάξεις του άρθρου 194 του Κ.Δ.Δ όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 42 του ν.4257/14 , να προβεί στην απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων.

Για το λόγο αυτό, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να καταθέσουν στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Αρταίων φάκελο προσφοράς σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένης της δημοσίευσης της παρούσης στον τοπικό Τύπο και την ηλεκτρονική διεύθυνση www.arta.gr ,δηλαδή από την 3/08/2023 μέχρι και την 9/08/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μμ
Το ακίνητο θα πρέπει:
1. Χωρικά να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση μικρότερη των 500μ. από το Δημαρχείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, που αποτελεί υπηρεσία συνεργασίας, διασύνδεσης και εποπτείας του Κέντρου Κοινότητας
2. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ισόγειο, να έχει εμβαδό 170-280 τ.μ. και να διαθέτει:

  • Ανεξάρτητα γραφεία των 2 ή 3 θέσεων εργασίας που να επαρκούν για 10 συνολικά εργαζόμενους.
  • Χώρο για την υποδοχή-αναμονή κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων.
  • Ένα γραφείο για ατομικές συνεντεύξεις, συνεδρίες και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής.
  • Μία αίθουσα δραστηριοτήτων, όχι μικρότερη των 20 τμ., που θα παρέχονται υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης.
  • Να διαθέτει έναν χώρο υγιεινής και επιπλέον χώρο υγιεινής για ΑΜΕΑ ή να υπάρχει δυνατότητα κατασκευής του.
  • Προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία ή κινητικές δυσκολίες που να ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
  • Κανονισμός της οικοδομής αν υπάρχει, να επιτρέπει ή να μην απαγορεύει τη ζητούμενη χρήση .
  • Το προσφερόμενο ακίνητο να είναι διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει άμεσα (μέχρι (2) μήνες.
  • Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και λήγει την 31/12/2027. Αναλυτικά οι όροι μίσθωσης περιγράφονται στο επισυναπτόμενο (link).

Εν τέλει, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές της αριθ.Πρωτ 20987 /31-07-2023 δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Δημάρχου Αρταίων (σύνδεσμος).
Περαιτέρω πληροφορίες δίδονται από το τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού του Δήμου Αρταίων. Διεύθυνση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου.
Τηλέφωνο: 2681362107 , Πληρ.: Καλλιόπη Τσεκούρα, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ