Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη δανείου

23 Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/νση : Περιφερειακή Οδός &
Αυξεντίου  Άρτα Τ.Κ. 47132
Πληροφορίες: Βασιλική Κίτσιου
Τηλέφωνο : 2681362271
E-mail: kitsiou@arta.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Αρταίων προτίθεται να προβεί σε σύναψη δανείου με αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Δήμου για εφαρμογή αποζημιώσεων σε εφαρμογή σχεδίου πόλεως για διάνοιξη οδών και πλατειών μετά από σύνταξη πράξεων αναλογισμού και πράξεων εφαρμογής, αλλά και αγορά κτιρίων και κοινωφελών/κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την αριθμ. 182/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΔΚΤΩΨΑ-560).

Το ύψος του δανείου ανέρχεται σε 5.000.000,00. ευρώ. Τα έτη αποπληρωμής του δανείου είναι 20.

Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 του Ν.3463/2006, καλεί όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση προσφορών στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αρταίων, σε κλειστό φάκελο αποκλειστικά μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.  Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε προσφορά της Τράπεζάς σας  Σας ευχαριστούμε εξ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ