Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

14 Μαρτίου 2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα συγκληθεί σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, στις 19η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1.  Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης επί της οδού Σολωμού κατά τις ώρες λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Άρτας.
  2. Έγκριση ή μη σχεδίου «Κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών θρησκευτικών εορτών Δήμου Αρταίων».
  3. Έγκριση ή μη σχεδίου «Κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Αρταίων».
  4. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με ΚΑΔ Δραστηριότητας, ΚΑΔ: 56.10. Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, και περιγραφή Δραστηριότητας «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης (Κοσμική Ταβέρνα)», του Κέφη Ιωάννη, που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Γραμενίτσας, της Δ.Ε. Βλαχέρνας, του Δήμου Αρταίων.
  5. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με ΚΑΔ Δραστηριότητας, ΚΑΔ: 56.30.10.08, και περιγραφή δραστηριότητας INTERNET CAFE του Λάμπρη Αθανάσιου, που βρίσκεται στην Δ. Ε.  Φιλοθέης, του Δήμου Αρταίων.

6189 – ΕΠΖ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η-2018